Bude 10% ročný rast v Číne reálny?

Magazín Forbes vo svojom článku vyjadruje značne pochybnosti nad pretrvávajúcim ekonomickým ročným rastom v Číne, ktorý doposiaľ dosahoval hodnotu 10%. Do roku 2014 sa predpokladá jej prepad pod 5%. Nevyhnutná inovácia spotrebiteľskej ekonomiky ostáva otáznou. Otázne tiež ostáva, ako sa štátne banky vysporiadajú s pochybnými úvermi.

Podobne rastúci počet starých ľudí si vyžadujú čoraz väčšiu finančnú podporu. Vážnou nevýhodou je aj očakávaný prechod z ekonomiky riadenej exportom na ekonomiku orientovanú na zákazníka. K podpore vznikajúcich problémov môžu prispieť aj občianske nepokoje, ktorú môže vyvolať vlna očakávaní spojených s nástupom nových vodcov. Skratka nastal čas, keď sa dá očakávať koniec dvojciferného ekonomického rastu v krajine.

 

Zdroj: Forbes