Internetový marketing v praxi – platiť či neplatiť?

Internetu sa podarilo za posledné desaťročia zmeniť pohľad na spoločnosť, podnikanie, peniaze, životnú dynamiku a najmä na technológie ako také. Internet ako prostriedok prezentovania „seba samého“, či firmy alebo spoločnosti prináša mnoho problémov o ktorých sa dozvieme až vtedy, keď ich treba riešiť. Na internete sa nič nedeje samo od seba. Podobne ako je to aj v obchode, výrobky sa nepredávajú samé od seba, vyžadujú si poriadny, poctivý a prepracovaný marketing. Stránkam je potrebné venovať mnoho pozornosti, aby sa dostali do zorného poľa cieľového zákazníka.

Avšak neexistuje univerzálny spôsob ani návod, ako sa jednoducho a rýchlo zviditeľniť, pretože nikdy neviete, či vaša aj keď dobre premyslená kampaň prinesie očakávané výsledky, pretože  v tomto procese je ovplyvnená  obrovským množstvom faktorov. Najjednoduchšou cestou ako začať, je spôsob budovania spätných odkazov svojpomocne. Zjednodušene povedané to znamená, že na  určitej stránke si vytvoríme značku, ktorá bude odkazovať na vašu stránku. Takáto značka spravidla nie je lacná a nie je pravidlom, že každá webová stránka, s ktorou by ste sa chceli dohodnúť ju aj automaticky prijme a bude ju ochotne zobrazovať. Jedným so spôsobov, je využiť služby katalógov, spravidla tie príjmu Váš odkaz zadarmo, aj keď ten sa nevyrovná odkazu na portále alebo serióznej stránke s vysokou návštevnosťou. Do úvahy pripadajú ale rôzne amatérske či skôr hobby projekty, ktoré budú s vami pri linkbuildingu ochotne spolupracovať. Stačí sa zamerať na free katalógy odkazov.

„Najjednoduchšou cestou ako začať, je spôsob budovania spätných odkazov svojpomocne.“

V redakčnom teste sme hodnotili 12 slovenských a českých katalógov. Podmienkou bolo aby sídlili na free doméne – doméne tretieho rádu (nerátali sa tie, ktoré tvorili súčasť s doménou druhého rádu).  Badateľné boli rozdiely v grafickom aj technickom spracovaní jednotlivých webov. Poniektoré z nich majú vybudovanú na internete slušnú autoritu. Hodnotilo sa bodovou známkou 1 až 5, teda čím viac bodov, tým vyššia úroveň a kvalita. Medzi technicky najmenej prepracovanejšie patrili katalógy Najdi a Lukasini, ktoré dostali v teste 1 bod. Tie sú graficky neohúria a ani ich nevyužíva veľa užívateľov. O niečo lepšie, s 2 bodmi obstáli katalógy Top stránky, Odkaz a Commercial. Ďalšie z nich mali vypracovanú lepšiu pozíciu na Google, preto rozhodovala aj hodnota pagerank. 3 body sme preto udelili Seznamu odkazů , Net katalógu a katalógu Zanech tu stopu. Do najvyššej triedy v oblasti linkbuildingu oprávnene patriaOdkazy.xrs.cz, 001 katalóg a Katalog.ins.sk . Víťazom redakčného testu sa stal Slovenský katalóg. Mal jednoznačne najlepšie grafické spracovanie, najvyšší pagerank a počas testu fungoval najlepšie.

„V redakčnom teste sme hodnotili 12 slovenských a českých katalógov.“

Propagácia webov prostredníctvom týchto katalógov vás nebude stáť mnoho peňazí, ako to môže byť v prípade platených katalógov. V praxi s ohľadom na kvalitu dosahujú hobby projekty s porovnaní s profesionálnou konkurenciou  excelentné výsledky,  aspoň čo sa týka pageranku a kvality spracovania. Práve Slovenský katalóg dokazuje, že aj amatérske projekty môžu spoľahlivo fungovať a byť úspešné. Kvalitná grafika, poctivé triedenie odkazov (žiaden robot!), kvalitný a rýchly systém s ničím nezaostáva za konkurenciou, práve naopak. V portfóliu nechýba prémiový program a to všetko úplne zadarmo. Podľa slov developera a prevádzkovateľa zároveň „je tento projekt dômyselne premyslený do posledného detailu, aby vydržal aj napriek free hostingu veľké zaťaženie.“ Každý deň pritom pribudne do jeho databázy minimálne 25 nových odkazov a celkový počet atakuje číslo 3000. Ak teda zoberieme do úvahy slušnú databázu spoločne s množstvom návštevníkov, o to jednoduchšie si odpovieme na položenú otázku položenú v názve článku. Navyše kto by už nemal záujem v súčasnej, pre podnikateľa neľahkej situácií ušetriť stovky eur na reklame?

Tabuľkový prehľad

1 bod http://najdi.6f.sk  http://lukasini.6f.sk
2 body http://top-stranky.cekuj.net  http://odkaz.okamzite.eu  http://commercial.webnode.sk/
3 body http://seznam-odkazu.ic.cz/  http://net-katalog.yw.sk/  http://zanechtustopu.euweb.cz/
4 body http://odkazy.xrs.cz/  http://001katalog.6f.sk/  http://katalog.ins.sk/
5 bodov http://sk.98.sk/ – absolútny víťaz testu !