Meď – významná investičná komodita

V situácii, keď cena investičného zlata a striebra dosiahla zdá sa vrchol, do popredia sa dostáva nová komodita – meď. Tradičný mäkký kov využívaný predovšetkým v elektrotechnickom a strojárenskom priemysle sa stáva opäť atraktívnym pre investorov. Aj keď nie je priamo zaradený medzi drahé kovy, atraktívny je predovšetkým kvôli vynikajúcim elektro a teplo vodivým vlastnostiam.

Z tohto titulu je prítomný ako v drobných elektronických zariadeniach (mobilné telefóny, počítače…), tvorí súčasť medených elektroinštalácií a iných elektrických zariadení. Je preto samozrejmé, že jeho relatívne ľahká dostupnosť ho robí zaujímavým predovšetkým pre najrôznejších zlodejov. V Európe sa meď ťaží v Poľsku a Albánsku. Veľké náleziská svetového významu sa vyskytujú najmä v Afrike (Kongo a Zambia) a Afganistane.

Cena tejto komodity dosahovala hodnotu 2000 USD/tona, ale na základe obrovského dopytu jej cena na začiatku roku 2011 dosiahla 10 000 USD/tona ! Preto sa dá predpokladať, že cena medi ešte porastie, resp. ju čakajú značné turbulencie.