NBS: Predaj 20€ striebornej pamätnej mince

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 27. septembra 2011 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 20 € s tematikou Pamiatková rezervácia Trnava. Autorom návrhu mince je Mgr. art. Roman Lugár.

Na lícnej strane je vyobrazená historická veduta Trnavskej univerzity s univerzitným Katedrálnych chrámom sv. Jána Krstiteľa. Štátny znak Slovenskej republiky je vyobrazený v spodnej časti mincového poľa. Vedľa neho je umiestnený názov SLOVENSKO, pod ktorým sú dve vodorovné linky a letopočet 2011. Na rube je vyobrazená kompozícia známych trnavských architektonických pamiatok. Minca má váhu 33,63 g, priemer 40 mm a vychádza v limitovanom náklade 20 000 ks.

Zdroj: NBS

Foto: Wikipedia.org