Oznam o ukončení činnosti expozitúr

Národná banka Slovenska informuje verejnosť, že expozitúry NBS v Trenčíne a Bratislave ukončia svoju činnosť pre klientov v pondelok 31. októbra 2011.

O zrušení expozitúr v Trenčíne a Bratislave, Humennom, a Lučenci rozhodla Banková rada NBS dňa 12. apríla 2011. Expozitúry v Humennom a Lučenci ukončili svoju činnosť pre klientov o mesiac skôr, v septembri t. r.

Znížením počtu expozitúr nebude ovplyvnená plynulosť hotovostného peňažného obehu, Národná banka Slovenska bude fyzickým a právnickým osobám naďalej poskytovať svoje služby v expozitúrach Košice, Poprad, Žilina, Banská Bystrica, Nové Zámky a v ústredí NBS v Bratislave. Informácie o pokladničných hodinách a o výmenách bankoviek a mincí sú zverejnené na internetovej stránke NBS (www.nbs.sk) alebo Vám ich poskytnú pracovníci expozitúr.

Zdroj: NBS