Zuno: Klienti Direct bánk sú spokojnejší

Podľa nedávneho prieskumu, ktorý pre direct banku ZUNO uskutočnila agentúra GfK, ohodnotili Slováci banky fungujúce výlučne na internete veľmi vysoko.

Z výsledkov vyplynulo, že klienti direct bánk odporučia svoju banku priateľom a známym skôr ako klienti kamenných bánk. Spomedzi direct bánk na Slovensku získala najvyššie NPS skóre 32 direct banka rakúskej Raiffeisen Bank International – ZUNO.

„Výsledky boli dokonca lepšie medzi tými klientmi, ktorí využívajú ZUNO ako banku prvej voľby,ʺ

Oyvind Oanes, člen predstavenstva ZUNO zodpovedný za marketing.

“Na Slovensku sme dosiahli skóre 71 NPS, čo potvrdzuje, že klienti oceňujú to, čo im ponúkame – jednoduchý a intuitívny online banking alebo inými slovami „less bank, more life“.ʺ

NPS (Net Promoter Score) je prieskum spokojnosti medzi klientmi. Na základe úrovne ich spokojnosti s bankovými službami a pravdepodobnosti odporučenia banky ďalším rozdeľuje NPS klientov do 3 kategórií – podporovateľov, pasívnych klientov a odporcov. Výsledkom prieskumu je skóre medzi -100 a 100, ktoré je kalkulované odčítaním počtu odporcov od podporovateľov z celkovej vzorky klientov príslušnej banky.

V prípade prieskumu pre ZUNO analýza preukázala, že všetky banky, ktoré dosiahli pozitívne NPS skóre, čiže viac podporovateľov ako odporcov, boli direct banky fungujúce na internete. Všetky kamenné banky zapojené do analýzy dosiahli podstatne negatívnejšie výsledky.

Zdroj: ZUNO