Až 40 projektov získa príspevok v programe SPPoločne

SPP, Nadácia SPP a EkoFond dnes zverejnili výsledky verejného hlasovania v rámci partnerského programu SPPoločne, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí. Až 40 projektov, ktoré získali najväčšie sympatie verejnosti a najviac hlasov, môže už v septembri začať samotnú realizáciu svojich projektov.

Výsledky verejného hlasovania sú oddnes zverejnené na www.sppolocne.sk. V máji vyhlásili SPP, EkoFond a Nadácia SPP partnerský verejnoprospešný program SPPoločne založený na adresnej pomoci. V tomto regionálne zameranom programe vyzvali nepodnikateľské právnické osoby, aby zasielali projekty, ktoré pomôžu skrášliť okolie, oživia tradície v regióne a skvalitnia tak životnú úroveň.

Unikátnosť programu SPPoločne spočíva najmä v tom, že v rámci druhej fázy programu od 13. júla do 19. augusta 2012 mohla široká verejnosť hlasovať o najprínosnejší projekt pre daný región na špeciálnej zriadenej internetovej stránke www.sppolocne.sk. Jeden hlasujúci mohol poslať až dva hlasy – jeden hlas vybranému projektu z kategórie „SPPoločne pre ľudí“ z oblasti podpory kultúry či športu a druhý hlas v prospech projektu z kategórie „SPPoločne pre domovinu“ so zameraním na rozvoj vzdelávania v oblasti ekológie a zveľaďovania životného prostredia v rámci celého Slovenska.

…od 13. júla do 19. augusta 2012 mohla široká verejnosť hlasovať o najprínosnejší projekt pre daný región na špeciálnej zriadenej internetovej stránke www.sppolocne.sk.

Uspieť malo šancu minimálne 10 projektov v regióne západ, stred a východ s najvyšším počtom pridelených hlasov – 5 projektov v kategórii „SPPoločne pre ľudí“ a 5 projektov v kategórii „SPPoločne pre domovinu“, t.j. spolu najmenej 30 projektov. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške od 3 000 do 10 000 eur.

Verejnosť poslala takmer 200 000 hlasov, aby podporila 240 najoriginálnejších a najprínosnejších projektov (z takmer 700 predložených projektov), ktoré získali najvyšší počet bodov od odborných regionálnych hodnotiacich komisií a postúpili tak do verejného on-line hlasovania. O príspevok v celkovej výške 300 000 eur sa podelí až 40 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní, keďže niektorí predkladatelia projektov nepožadovali maximálnu výšku podpory. Celkovo sa investuje do každého regiónu západ, stred a východ po 100 000 eur.

O príspevok v celkovej výške 300 000 eur sa podelí až 40 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní…

V silnej v konkurencii nakoniec obstálo 40 projektov. Iný kraj, iný mrav, to platí aj v prípade hlasovania v jednotlivých regiónoch. Som veľmi rada, že na Slovensku rastie záujem riešiť aj otázky životného prostredia vo všetkých troch regiónoch. Napríklad v regióne východ veľa hlasov získal projekt na výsadbu stromčekov či na revitalizáciu dvoch vodných ekosystémov“, zdôraznila Eva Guliková, správkyňa EkoFondu.

Programová manažérka Nadácie SPP, Monika Lacková dodala: „Bolo úžasné sledovať toľkých zapálených ľudí pre jednu vec. Mnohí ľudia oslovovali svojich fanúšikov priamo na vlastných webových stránkach, na sociálnych sieťach, prostredníctvom elektronickej pošty či jednoducho zásobovali poštové schránky vlastnými informačnými letáčikmi. Celé skupiny dobrovoľníkov vybehli na ulicu aj s notebookmi a získavali hlasy od okoloidúcich ľudí. Dokonca niektorí vynaliezaví dobrovoľníci propagovali výnimočnosť svojho projektu na získanie hlasov na rôznych verejných podujatiach, ale aj prostredníctvom regionálnych médií“.

Program SPPoločne úspešne vstúpil do poslednej tretej fázy, v ktorej sme zverejnili výsledky verejného hlasovania o najprínosnejšie projekty, ktoré skrášlia bezprostredné okolie, skvalitnia spolunažívanie občanov, oživia komunitný život v danom regióne. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapojili do programu SPPoločne, alebo svojím hlasom podporili niektorý z vybraných projektov a SPPoločne tak zlepšili naše Slovensko“, vyjadrila uznanie Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

 

Zdroj: SPP