ECB predstavila nové eurové bankovky

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi predstavil bankovku 5 € zo série Európa. Odhalenie bankovky bolo hlavným bodom otvorenia výstavy „Nová tvár eura“, ktorá prebieha v Archeologickom múzeu vo Frankfurte nad Mohanom od 11. januára do 10. marca 2013.

Nové eurové bankovky obsahujú zdokonalené ochranné prvky, ktoré využívajú najnovšie poznatky v oblasti ochrany a technológie výroby bankoviek. Séria bola nazvaná Európa, pretože nové bankovky majú v holograme a vodoznaku portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej bol pomenovaný náš kontinent.

Nové eurové bankovky obsahujú zdokonalené ochranné prvky, ktoré využívajú najnovšie poznatky v oblasti ochrany a technológie výroby bankoviek.

Zavedenie tejto novej série v roku 2013 je súčasťou nepretržitého vývoja eurových bankoviek v záujme stáleho zvyšovania ich bezpečnosti. ECB a národné centrálne banky majú povinnosť chrániť integritu eurových bankoviek pravidelným aktualizovaním a zdokonaľovaním ich ochranných prvkov. Vzhľadom na časovú a kapacitnú náročnosť vývoja nových bankoviek sa prípravy na novú sériu začali už krátko po zavedení prvej série. Nové bankovky sa budú do obehu zavádzať postupne v priebehu niekoľkých rokov vo vzostupnom poradí, počínajúc bankovkou 5 € od 2. mája 2013. Nominálne hodnoty zostávajú nezmenené: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €.

Zdroj: © Európska centrálna banka