Podvedomie a trh – nerozlučná dvojica

Prieskumy preukazujú, že väčšina spotrebiteľov podlieha fenoménu okamžitého rozhodovania, inak povedané, táto väčšina sa rozhoduje takpovediac na “blink”. Spotrebiteľ  v rôznych situáciách, súvisiacich s jeho aktivitou na trhu, získava iba dielčie skúsenosti, ktoré však nie sú komplexné a teda tiež objektívne. Na ich základe potom vyhodnocuje aktuálny stav ponuky, pričom a formuje svoju reakciu. Za takéto naše nechcené konanie môžeme vďačiť podvedomiu. Klasickým príkladom môže byť situácia, v ktorej spotrebiteľ podľahne “útoku” napríklad obchodnej značky v nákupnom centre – spotrebiteľ okamžite podlieha reklame a ponúkaný výrobok, alebo službu si bez mihnutia oka kúpi. Aj napriek všetkým výskumom a doterajším spotrebiteľským skúsenostiam neveríte?

Kino

Diváci v kine ani len netušia, že sa môžu stať obeťou podvedomej manipulácie

Podľa definície podvedomia, tvoria ho všetky duševné obsahy, ktoré sú v danom okamihu mimo vedomia jedinca. Vedomie je naopak stav, v ktorom prebiehajú psychické funkcie, ktoré si jedinec uvedomuje a je schopný ich vzťahovať k svojmu “ja”. V rámci neho fungujú isté ochranné mechanizmy, ktoré zabraňujú tomu, aby nekonal niečo, bez toho aby si to uvedomil a mal čas nad tým porozmýšľať. Podvedomie tieto ochranné mechanizmy nemá, preto je ním jedinec jednoduchšie manipulovateľný.

Prieskumy preukazujú, že väčšina spotrebiteľov podlieha fenoménu okamžitého rozhodovania, inak povedané, táto väčšina sa rozhoduje takpovediac na “blink”. Spotrebiteľ  v rôznych situáciách, súvisiacich s jeho aktivitou na trhu, získava iba dielčie skúsenosti…

Podvedomé metódy manipulácie? Nenechajte sa nachytať.

Reklama, svojím prenikavým pôsobením manipuluje s vedomím  človeka a núti ho nakupovať aj to,  čo z racionálneho hľadiska považuje za zbytočné. Reklama vo veľkej miere využíva skúsenosti psychológie z oblasti pôsobenia na podvedomie. Podvedomé (sublimálne) metódy manipulácie v  marketingovom svete znamenajú istý stupeň tabu, o ktorom sa toho veľa nehovorí. Prvý krát bola táto metóda využitá v USA. V praxi to funguje asi tak: Súvislý oživený obraz, premietaný na projekčnej ploche (plátne v kine), prípadne televíznej obrazovke, je skutočnosti akási skladačka z  24, alebo z viacerých, analogicky usporiadaných obrázkov, prehraných v priebehu jednej sekundy. O podvedomej metóde manipulácie možno hovoriť v tom prípade, keď sa namiesto posledného obrázka v jednej súvislej sérii, vsunie obrázok s textom, prípadne logom. Oko tento nedostatok zachytiť nedokáže, podvedomie ho však zachytí dokonale. Podobné spôsoby možno využívať takmer vo všetkých elektronických médiách.

Súvislý oživený obraz, premietaný na projekčnej ploche (plátne v kine), prípadne televíznej obrazovke, je skutočnosti akási skladačka z  24, alebo z viacerých, analogicky usporiadaných obrázkov…O podvedomej metóde manipulácie možno hovoriť v tom prípade, keď sa namiesto posledného obrázka v jednej súvislej sérii, vsunie obrázok s textom, prípadne logom.

Marketingoví a komunikační odborníci a poradcovia…nepodceňovať!

Na trhu vyžadované schopnosti marketingových a komunikačných odborníkov, v oblasti vnímania a zmýšľania spotrebiteľa, vie oceniť každá úspešná, či aspoň potenciálne úspešná firma, alebo spoločnosť, ktorej záleží na svojom dobrom mene, spokojnosti vlastných zákazníkov a v neposlednom rade aj na vlastnej prosperite. Subjekty, ktoré takýchto ľudí a ich schopnosti podceňujú, prípadne nevedia adekvátne motivovať, prichádzajú o všetko to, na čom by im malo v prvom rade záležať. Aj keď v čase hospodárskej krízy sa zvykne  šetriť na reklame, býva to však ten najhorší spôsob úsporných opatrení. Šetrenie na týchto ľuďoch sa môže neskôr nepekne vypomstiť. Vyrobiť fungujúcu reklamu bez zakázaných podvedomých metód manipulácie, nie je vôbec jednoduché. A v praxi sa to dá aj inak, aj bez toho, aby sme čokoľvek riskovali. Skvelým príkladom môže byť spôsob, akým písal reklamy britský reklamný mág David Ogilvy. Pri ich vytváraní sa vždy držal jednoduchého pravidla, písmo malo byť vždy čierne (tmavé) a umiestnené na bielom (svetlom) pozadí. V jeho koľajach dnes pokračuje spoločnosť Ogilvy&Mather. Tá je napríklad autorom loga jedného z najväčších elektronických zásielkových obchodov na internete, DealExtreme (dx.com), a to je len jeden z mnohých, úspešne fungujúcich projektov, ktorým reklama pomohla k životaschopnosti.

Image courtesy of Apple’s Eyes Studio / FreeDigitalPhotos.net