Človek nie je nič iné, iba to, čo zo seba urobí…

10 pravidiel pre tých, krorí chcú zlepšiť svoj podnikateľský imidž a vzťahy so zákazníkmi. Jednoduché zásady búrajúce stereotypy o drsných biznismenoch, vás naučia, ako sa presadiť v súčasnom svete biznisu.

Flickr_-_USCapitol_-_AOC_Decorative_Painter Zdroj: USCapitol

Slávny výrok Jeana Paula Sartera, by mali brať vážne všetci tí, ktorým záleží na budovaní dobrého osobnostného imidžu. Platí to predovšetkým pre ľudí, pracujúcich na „voľnej nohe“. Všetci introvertní umelci s chýbajúcim sebavedomím a schopnosťou „predať sám seba“. Práve v takýchto prípadoch, keď máte pocit, že vaša práca neprináša viditeľný výsledok, práve v tom momente je potrebné začať rozmýšľať nad tým, ako zmeniť vlastnú marketingovú stratégiu. Aj preto vám chceme ozrejmiť, v ktorých marketingových zručnostiach sa potrebujete čo najskôr zdokonaliť.

„Buďte sebavedomí a rozhodní“

Ak ste na voľnej nohe, reklamu vám nik zadarmo neurobí. Musíte to zvládnuť sám. Samozrejme odhliadnúc od dobrých referencií, ktoré o vás roznesú vaši spokojní klienti. Zo skúsenosti však vyplýva, že iba tento spôsob reklamy vám kvantá nových zákazníkov a slušný príjem nezabezpečí. Jediným spoľahlivým riešením je vymyslieť stratégiu, ktorej sa je potrebné strikne pridržiavať.

„Buďte úctiví“

Je samozrejmé, že efektívna podpora samého seba nie je jednoduchá. Práve naopak, dopúšťame sa pri nej mnohých chýb, ktoré na veľmi dlho vážne poškodia ich podnikateľský imidž. Na jednej strane sú jedinci, ktorí to preháňajú so sebakritikou, na druhej strane ľudia bez sebakritiky. Obe strany majú čosi spoločné – problém získať a udržať si zákazníkov. Preto je dôležité strážiť si onú pomyselnú hranicu a vždy sa snažiť zostať úctiví.

„Buď zhovievaví“

Neváhajte sa podeliť o svoje skúsenosti s komunitou. Odovzdavajte svoje znalosti a skúsenosti prostredníctvom blogov a diskusných fór, komentujte články v novinách a časopisoch. Verte, je to najlepšia možná reklama, navyše vás nebude nič stáť. Všimnú si vás a budú vás vnímať ako fundovaných odborníkov.

„Dajte o sebe vedieť“

V dobe elektronických médií existuje nespočetné množstvo nástrojov na on-line aj off-line propagáciu. Každému sú dobre známe staré dobré Zlaté stránky. Využiť je možné aj mnoho on-line adresárov, bezplatných internetových katalógov a PR webov, kde sa môžete zviditeľniť. Navyše je väčšina týchto služieb bezplatná.

„Napredujte“

Aj keď už možno neštudujete v klasickom zmysle slova, nikdy by ste sa však nemali prestávať vzdelávať, aj keď len z vlastnej iniciatívy. Umožní vám to sledovať nové trendy a vývoj v podnikaní. Ak to zistia vaši zákazníci, zanechá to v nich dobrý dojem. Budete považovaní za tých, ktorí svojej práci rozumejú nad rámec štandardu.

„Buďte prístupní“

Uistite sa, že pre zákazníkov ste v prípade potreby prístupní. Poskytnite svojim klientom čo najviac kontaktov: číslo svojho mobilného telefónu, skype-ový kontakt, e-mail a iné.

„Naučte sa spolupracovať“

Spolupráca je v mnohých prípadoch základom budúceho úspechu pri práci na voľnej nohe. Ak ste v kontakte s ľuďmi, ktorí pracujú v príbuznom odbore, využite to a spolupracujte s nimi. Istotne radi ocenia a využijú vaše jedinečné schopnosti.

„Potrebujete čo najviac vizitiek“

Vizitky, prípadne písacie potreby, na ktorých sú uvedené vaše kontaktné údaje, predstavujú off-line marketingové nástroje.  Majte hromadu vizitiek, na ktorých, v prípade zlej dostupnosti vašej adresy, uvedte spôsob, akým sa k vám klienti môžu čo najjednoduchšie dostať. Táto rada nájde uplatnenie najmä vo veľkých mestách.

„Vytvorenie webovej stránky“

Webové stránky, ako miesta prvého kontaktu zákazníka s firmou, vypovedajú o úrovni biznisu. Dobré stránky si vyžadujú profesionálny prístup. Okrem galérií na nich nezabudnite uviesť svoje dosiahnuté úspechy a získané ocenenia.

„Zúčastňujte sa najrôznejšich podujatí“

Okrem udržiavania elektronických kontaktoch na sociálnych sieťach si budujte aj živé kontakty. Stretáva sa s odbornou verejnosťou, ktorú najčastejšie nájdete na výstavách, konferenciách alebo seminároch. Pričom na nich prezentujte výsledky svojej doterajšej práce, ako aj svoje plámy do budúcnosti. Jednoznačne to prispeje k zlepšeniu vášho biznisu.