Zavedenie bankovky 5 € série Európa

5€Eurosystém, ktorý tvorí Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky krajín eurozóny, dokončil prípravy na zavedenie novej bankovky 5 €, prvej bankovky zo série Európa.

Nová bankovka bude zavedená do obehu tradičnou cestou, t. j. prostredníctvom bánk a bankomatov, a to v celej eurozóne od 2. mája 2013. Bankovky 5 € prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.

Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený v dostatočnom predstihu.

Od zavedenia prvej série eurových bankoviek ubehlo viac než desať rokov a bankovka 5 € série Európa tak môže ťažiť z pokroku dosiahnutého v technológii výroby bankoviek. Obsahuje niekoľko nových a zdokonalených ochranných prvkov. Vo vodoznaku a holograme je zobrazený potrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je táto séria bankoviek pomenovaná.

Od zavedenia prvej série eurových bankoviek ubehlo viac než desať rokov…

Nápadné „smaragdové číslo“ mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú a vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Krátke vystupujúce čiarky umiestnené na ľavom a pravom okraji bankovky uľahčujú jej identifikáciu, najmä zrakovo postihnutým. Všetky tieto ochranné prvky sa nachádzajú na lícnej strane novej bankovky a dajú sa jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením. Predpokladá sa, že budú súčasťou všetkých bankoviek série Európa.

Zdroj: ECB