Voľné ekonomické pilotné zóny na Taiwane

S cieľom podporiť zahraničné investície, vytvárať nové pracovné príležitosti a zvýšiť ekonomický rast, oznámila miestna Rada pre hospodárske plánovanie a rozvoj (CEPD) plán na zriadenie voľných ekonomických pilotných zón.

Taiwan

Táto iniciatíva bola naplánovaná na Taiwane už pred dvoma rokmi, t.j. v roku 2011, kde bola zaradená do tzv. Golden Decade National Vision plánu a tiež bola na jeseň 2012 zaradená do Economic Power-up plánu. Tieto voľné ekonomické zóny by mali podporovať medzinárodnú spoluprácu, prilákať zahraničných odborníkov, priviesť zahraničný kapitál a moderné technológie na Taiwan. Zjednodušene povedané, hlavným účelom je poskytnutie nízkych nákladov pre taiwanské spoločnosti v okolí Číny, ďalej vývoz do Číny, samotná výroba pre taiwanské spoločnosti v Číne s následným vývozom po celom svete, ale s taiwanskou značkou.

Pôvodne boli navrhnuté na použitie v zmysle „pokusu a omylu“. Voľnými ekonomickými zónami Taiwan položí základy pre možné budúce členstvo vo voľnom obchode mechanizmov, ako je napríklad Trans-Pacific Partnership. Ďalším významným bodom bude otvorenie obchodu a investícií z Číny a následne normalizácia obchodných vzťahov medzi oboma stranami. Momentálne sa javí, že to bude skôr normalizácia obchodných vzťahov medzi oboma stranami.

Je predpokladané, že voľné ekonomické zóny na Taiwane prispejú k zvýšeniu investícií a zamestnanosti, ale vplyv ekonomickej liberalizácie bude pomerne obmedzený.

Zdroj: MZV SR