Marián Tkáč: Možnože mať korunu by dnes znamenalo kupovať lacnejšie…

Rozhovor s Mariánom Tkáčom, súčasným predsedom Matice Slovenskej a bývalým viceguvernérom NBS. Zhodnocuje v ňom výhody a nevýhody zavedenia Eura na Slovensku. Rozhovor bol natočený z príležitosti jeho návštevy na podujatí „Národný Železník“, ktoré sa konalo v obci Železník (okres Svidník) 7. 9. 2013.

Životopis:

tkáčVyštudoval ekonómiu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, 1981 CSc., od roku 2005 PhD. Postupne pracoval na Mestskej finančnej správe Bratislava (1972-1974), na Ministerstve financií (1972-1990), kde bol od 19. januára 1990 do 30.júna 1992 námestníkom ministra, v Štátnej banke československej (viceguvernér pre Slovenskú republiku od 22. októbra 1992 do 31. decembra 1992). Bol členom grémií, ktoré pripravovali vznik Národnej banky Slovenska od 1. januára 1993 do 29. júla 1993 ju riadil vo funkcii viceguvernéra povereného jej riadením. Viceguvernérom NBS bol do 11. apríla 1994. Od mája 1995 pripravoval systém poistenia vkladov v SR, odvtedy je vedúcim archívu Národnej banky Slovenska, ktorú zastupuje v Európskej asociácii pre bankovú a finančnú históriu (EABH) so sídlom vo Frankfurte. Ako viceguvernér ŠBČS bol ideovým autorom slovenských bankoviek a mincí platných v rokoch 1993 – 2009. Do vedenia Matice slovenskej bol zvolený v prvom kole jej valného zhromaždenia v Martine 19. novembra 2010. Účastníkom zhromaždenia predstavil svoj Národný program obrody Matice slovenskej.

Zdroj: Wikipedia
Foto: PROBIZNIS.EU