Rozsiahla mliečna kampaň v Poľsku

Ešte v roku 2012 prebehla na Slovensku mliečna kampaň zameraná na podporu slovenských producentov mlieka a mliečnych výrobkov. Marketingovú kampaň za takmer milión eur bolo možné vnímať ako priamu reakciu na pokles podielu výrobkov tohto druhu na pultoch obchodov.

Dnes po televíznych drahých spotoch a bilboardoch niet ani stopy. Nenáchádzajú sa už ani  v archívoch na internete. Na kampaň o slovenskom mlieku si dnes spomenie asi len málokto. Oficiálne stanovisko o jeho výsledkoch sa vám budeme snažiť sprostredkovať v najbližšej dobe.

milkoZaujímavosťou tohtoročnej letnej sezóny bola rozsiahla bilboardová kampaň mliekarenskej firmy Mlekpol z Grajeva po celom Poľsku. Podľa informácií z ich oficiálnej webstránky je Mlekpol: „…najväčšia a najmodernejšia mliekarenská spoločnosť v Poľsku, rovnako patrí medzi desať najväčších spracovateľov mlieka v Európe.“

Moderná kampaň v „americkom“ štýle mala za cieľ podporiť a spopularizovať konzumáciu mliečnych výrobkov predovšetkym medzi mladými ľuďmi. Na Slovensku sa niečo podobné odohralo v polovici deväťdesiatých rokov, keď sa rozšírilo používanie tetrapakov. Populárnym sa vtedy stalo 250 ml balenie ochuteného mlieka predávané priamo na školách.