Prezentácia nových poľských „Pendolín“

29.11.2014 sa na odstavnom nástupišti Warszawa-Grochów uskutočnila prezentácia najnovších vlakov spoločnosti PKP Intercity S.A. (jednotiek ED 250) a ich technického zázemia, ktoré je v správe výrobcu týchto vlakov (firmy Alstom Transport SA); akciu usporiadal výrobca Alstom Transport SA.

Toho času je v Poľsku 19 ks týchto vlakov z 20 ks (1 kus – prototyp – je u výrobcu v Savigliano na úprave na štandardné prevedenie, ako má zvyšok flotily) a z 19 kusov v Poľsku je už 18 prevzatých dopravcom PKP Intercity S.A. (očakáva sa, že do zahájenia nového GVD 2014/2015 bude prevzatých všetkých 20 kusov). Jedná sa o normálnerozchodné (1435 mm) trojsystémové (3 kV 0 Hz DC, 25 kV 50 Hz AC a 15 kV 16,7 Hz AC) vysokorýchlostné vlaky (rýchlosť 250 km/h; dňa 24.11.2013 na Centralnej magistrale kolejowej však bol dosiahnutý nielen rýchlostný rekord poľských železníc (293 km/h), ale i rekordná rýchlosť vlakov tejto koncepcie na svete vôbec) bez naklápania vozidlovej skrine (hliníkovej konštrukcie). Ich výkon je 5,5 MW a zrýchlenie 0,49 m/s2. Dĺžku majú 187,4 m.

Vlaky sú určené (od 14.12.2014) prednostne pre vnútroštátnu dopravu v Poľsku (relácie Warszawa – Kraków, Warszawa – Katowice, Warszawa – Wrocław (komerčná rýchosť 200 km/h, rok potom 250 km/h) a Warszawa – Gdynia (200 km/h); výhľadovo i pre medzinárodnú prepravu v reláciách Warszawa – Wien a Warszawa – Berlin. Vlaky sú zaradené do prepravnej kategórie EIC Premium (Express InterCity Premium); je to najvyššia prepravná kategória dopravcu PKP Intercity S.A. (pred EIC- Express InterCity, IC- InterCity a TLK- Tanie Linie kolejowe). Súpravy sú sedemvozňové a majú 3 prepravné triedy, ako je dnes u vlakov tohoto typu dobrým zvykom. K dispozícii je i bistro(roznáška všetkého dostupného občerstvenia je však možná na každé miesto vo vlaku), priestory pre prepravu osôb na invalidnom vozíku (včítane zdvíhacej plošiny a toalety s prebaľovacím pultom) a bicyklov či kočiarikov a nadrozmernej batožiny. 2. a 1. trieda je veľkopriestorová, sedáky sú v pozdĺžnom usporiadaní face to face (tvárou v tvár) i face to back (tvárou v zad), v 1. triede v priečnom usporiadaní 2 + 1, v 2. triede 2+2. „0.“ trieda je oddielová, s 4 miestami v oddiele. Všetky sedáky sú polohovacie a disponujú individuálnym osvetlením a sklápacím stolíkom (face to back) alebo rozkladacím stolom (face to face). Radenie vlaku: 1. trieda, 0. + 1. trieda, bar + 2. trieda, 2. trieda s miestom pre invalidov, 3 x 2. trieda.

[alert-success]Vlaky sú určené prednostne pre vnútroštátnu dopravu v Poľsku (relácie Warszawa – Kraków, Warszawa – Katowice, Warszawa – Wrocław (komerčná rýchosť 200 km/h, rok potom 250 km/h) a Warszawa – Gdynia (200 km/h)…[/alert-success]

Samozrejmosťou je automatický interný audiovideoinfosystém a externý videoinfosystém, ako aj signalizácia rezervácie miesta či WiFi. Označenie miest je štvorjazyčné (poľsky, nemecky, česky/slovensky a anglicky), doplnené Braillovým písmom pre nevidomých a signalizáciou pre privolanie obsluhy. Vlakvedúci má k dispozícii svoj malý služobný oddiel. Kapacita vlaku je 400 miest k sedeniu celkom, z toho 343 miest je v 2. triede (z toho 2 miesta pre invalidné vozíky), 45 miest v 1. triede a 12 miest v „0.“ triede. Cena, ktorú dopravca za tieto vlaky zaplatil, bola 665 mil. EUR (vrátane onoho zázemia). Zázemie disponuje napr. halou s 5 koľajami potrebnej dĺžky (pre ony 187,4 m dlhé súpravy) na stĺpkovej konštrukcii, podúrovňovým sústruhom, zariadením na výmenu podvozkov, revíznymi lávkami, zdvihákmi, zariadeniami na odčerpávanie toaliet, dispečingom a helpdeskom (ten je nad rámec uzatvorenej zmluvy).

Invalid Displayed Gallery