Vysoká škola Apeiron Krakov

Bezpečnosť jedinca vrámci spoločenstva je vnímaná ako samozrejmosť. Zdá sa, že v kontexte súčasného života laici a ani viacerí odborníci nevidia zmysel hlbšie sa nad ňou uvažovať. Pritom je úplne zbytočné pripomínať, že ešte nedávno nepatrila k takej samozrejmosti. Existujú však prípady, keď sa nad týmto problémom niekto zamyslí, ako napríklad rektor vysokej školy Apeiron v Krakove.

Pred rokmi pochopil, že je potrebné preniesť otázky bezpečnosti, zabezpečenia a ochrany na vedeckú úroveň. Podľa jeho vlastných slov predsa: „…študovať oblasť bezpečnosti už nepatrí medzi privilégiá aristokracie…“ Je tomu tak aj vďaka rozvíjajúcim sa súkromným školám. K tejto problematike sa relatívne nedávno dostala široká verejnosť. Na bezpečnosť, ochranu, či obranu pritom možno nazerať z pohľadu iných vied – napríklad sociológie či filozofie, ktoré dávajú možnosť odpovedať na mnohé doposiaľ nezodpovedané otázky. Vysoká škola Apeiron z Krakova je jednou z tých, ktoré vytvárajú nový priestor na komunikáciu v týchto oblastiach, získavajú nové hypotézy a snažia sa dospieť k vedeckým záverom.

piwowarski

…študovať oblasť bezpečnosti už dávno nepatrí medzi privilégiá aristokracie…

dr Julius Piwowarski

 

[youtube id=“x6CkyVqtNmE“ width=“600″ height=“340″ position=“center“]