Peter Kalmus: Umenie je mojim poslaním a občiansky aktivizmus morálnou zodpovednosťou

Peter Kalmus sa narodil v Piešťanoch, žije v Košiciach a  patrí k významným slovenským výtvarníkom. Od obdobia socializmu je výraznou súčasťou undergroundu. Výrazne sa aktivizoval v roku 1989, kedy spoluorganizoval prvý protest v Košiciach proti vtedajšiemu režimu. Len nedávno vyjadril svoj nesúhlas s postavením pamätníka Vasiľovi Biľakovi, ktorý na protest polial červenou farbou, za čo mu hrozí trestné stíhanie. Nejde pritom o nič ojedinelé. V roku 2013 hrozili represiami aj známej režisérke Zuzane Piussi.

Peter Kalmus v Košiciach

Označujú Vás za performera a človeka, ktorý tvorí akčné umenie. Môžte objasniť o čo presne ide, odkiaľ toto umenie prišlo a ako ho vníma umelecký mainstream vo svete a na Slovensku?

Pod pojmom akčné umenie si môže zorientovaný a vzdelaný človek predstaviť veľmi široké spektrum jeho foriem a obsahov. Osobne som presvedčený, že akčné umenie nás sprevádza od vzniku civilizácie, pretože všetky tie archetipálne rituály boli určitou performance. Samozrejme vedome a programovo sa ním začala zaoberať umenoveda v druhej polovici minulého storočia. Paradoxne v tom tragickom 20. storočí okrem neskutočného posunu vedy a s ňou spojeného technického rozvoja sa rovnakým tempom vyvíjalo aj moderné umenie a najväčší rozmach zaznamenalo po 1. a 2. Svetovej vojne. Úprimne povedané, aj keď to znie možno tvrdo, ale názory a vnímanie mainstreamu ma takmer nezaujíma.

Peter Kalmus

Osobne som sa s podobnými formami už stretol.V ČR pred niekoľkými rokmi prekryli časť neónového srdca – symbol lásky a vytvorili z neho otáznik. Dokážete sa stotožniť aj s takýmto aktom umenia, o čo je v tomto prípade obsah alebo forma? Existujú medzi Vami umelcami – performermi umelecké prúdy?

Začnem od konca pred skoro 15 rokmi jeden významný nemecký teoretik po rokoch výskumu a analýz zostavil taký veľmi prehľadnú netypickú schému, v ktorej sú zahrnuté desiatky rôznorodých prejavov akčného umenia a každý jeden druh v tom výskume má niekoľko podkategórií. Napríklad zvukových performance sú tých podskupín veľké množstvá od vydávania tónov cez rôzne steblá tráv a bylín až po komplikované počítačové výstupy.

Obliali ste farbou bustu komunistického pohlavára Vasiľa Biľaka a prokurátor na Vás vzniesol obvinenie proti Vám vzniesol obžalobu. V tomto celom prípade mi ale nejde do hlavy, či im vadí skutoťnosť, že ste symbolickou krvou poškrvnili ich vodcu, alebo ide o to, čo je proklamované, že ste len poškodili cudzí majetok? Vyčítal Vám niekto, že ste zaútočili na symbol ako taký?

Určite áno, hlavne tvrdé jadro žiaľ legálnej komunistickej strany Prešovského kraja má toho vlastizradcu, zločinca a morálneho vraha takmer zbožšteného. Prirodzene, nakoľko útok na symbol komunizme nemá žiadnu oporu v zákone, tak si to snažili otočiť na poškodzovanie súkromného majetku. Je veľmi komické počuť z úst boľševikov zmienky o súkromnom vlastníctve a jeho ochrane. Ak mám byť dôsledný, tak k žiadnemu výraznému poškodeniu tej ohavnosti nemohlo dôjsť, pretože zmyť tú červenú farbu ako správne konštatujete symbolizujúcu krv, je otázka veľmi krátkeho času. Komunisti si veľmi dobre uvedomujú, o čo vlastne išlo našou akciou. Trochu to odľahčím. Ak napríklad ktokoľvek absolvuje v letných mesiacoch niekoľko hodinovú cestu autom po Slovensku, tak má celkom slušne zašpinenú prednú kapotu a sklo auta, čiže nedošlo k poškodeniu auta, ale k zašpineniu. Rovnako nedošlo ani k poškodeniu bustu boľševického gaunera Biľaka, ale k zašpineniu.

…tvrdé jadro žiaľ legálnej komunistickej strany Prešovského kraja má toho vlastizradcu, zločinca a morálneho vraha takmer zbožšteného.

V Krajnej Bystrej sa s ním údajne stotožňujú a vnímajú ho celkom pozitívne, ako si to vysvetľujete?

Podľa mojich informácií obyvatelia Krajnej Bystrej boli zneužití  krajskou organizáciou komunistickej strany z Prešova, ktorá to celé  iniciovala, realizovala a financovala.  Verím, že po dlhých rokoch súdnych procesov budeme ako umelci zbavení akéhokoľvek obvinenia. Treba si jasne uvedomiť, že tento súdny proces je veľmi závažný precendens, pretože keby komunisti ten súd vyhrali, tak môžu na Slovensku legálne vznikať stovky pomníkov komunistickým alebo fašistickým pohlavárom.

Vasiľ Biľak

V čase keď Ginsberg v USA napísal slávnu báseň Howl, dostal sa spoločne s vydavateľom Ferlinfhettim pod paľbu americkej justície, ktorá s nimi viedla súdny spor. Ginsberg nazval vtedajšiu spoločnosť kompostom, na ktorom môžu vyrásť kvety. Sme v podobnej situácii aj my teraz, síce v tomto prípade šlo o protest proti kapitalistickej konvencii. Môžeme očakávať, že sa aj u nás zrodí Flower Power?

Súdne procesy USA okrem iného samozrejme nielen bítnikom priniesli okamžite svetovú slávu a aj komerčný úspech. Paradoxne tak tvrdú kritiku ako nastavovali zrkadlo svojím spôsobom ľudskej prirodzenosti je možné realizovať len v demokratickej spoločnosti. Za oveľa nežnejšiu kritiku tzv. Socialistického systému posielali komunistické normalizačné  súdy  umelcov na dlhé roky do väzenia. Spomeniem len Václava Havla a Ivana Martina Jirousa.

Socialistického systému posielali komunistické normalizačné  súdy  umelcov na dlhé roky do väzenia.

Umenie úzko prepojené s politikou a politika s umením. Občas je v tom aj marketing a v spojení so sociálnymi sieťami aj virálny marketing. Domnievam sa, že práve Vaše video nesú prvky virálneho marketingu. Dokáže sa umelec prostredníctvom sociálnej siete presadiť?

Ó, tak to všetkých, ktorí si to myslia, vyvediem z omylu. Žijeme v spoločnosti, v ktorej o súčasné a pôvodné kvalitné umenie je záujem takmer nulový, z čoho logicky vyplýva, že žiadny marketing v inej situácii nemá šancu na úspech. Aj medzi množstvom svojich obdivovateľov som oveľa viac vnímaný ako občiansky aktivista, než ako umelec. Umenie je mojim poslaním a občiansky aktivizmus morálnou zodpovednosťou.


Foto: archív Petra Kalmusa