Firemný web – vstupná brána pre zákazníkov

Ešte predtým, ako uvediem niekoľko najzákladnejších princípov, ktoré treba dodržať pri vytváraní firemného webu, by som mal spomenúť niekoľko historických faktov a súvislostí, ktoré poukážu na významnosť internetu ako najväčšieho trhoviska a súčasne globálnej elektronickej megaplatformy ovládajúcej svet 21. storočia, súčasťou ktorej sú miliardy pripojených užívateľov a milióny interakcií každú minútu a jeho previazanosť s biznisom. Spoločná súvislosť dokonca vytvorila akési spojené nádoby. Pýtať sa, či je dnes možné robiť biznis bez internetu je asi také relevantné, ako klásť si otázku, či by internet fungoval bez globálnych korporácii a celosvetového obchodu.

apple_0Táto existenčná previazanosť sa prejavuje mnohými spôsobmi. Asi najelementárnejším je ten, že firmy si vytvárajú vlastné firemné weby. Odhliadnúc pritom od faktu, že mnohé z nich nie sú len sprostredkovateľmi informácií, zároveň môžu byť tiež e-commerce platformami a podieľajú sa na kúpno-predajnej interakcii. Jeho vlastník by sa už ale nemal zamýšľať nad tým, či web ako taký bude potrebný, účinný alebo obľúbený. Slovo, ktoré by dnes dokázalo dokonale charakterizovať tento priestor je nevyhnutný. To či bude efektívny alebo obľúbený, o tom rozhodne do veľkej miery DCX . „Digital Customer Experience“ je odpoveďou na otázku, do akej miery dokáže byť ponúkané webové rozhranie atraktívne pre zákazníkov. vo svete nekonečného experimentovania existuje niekoľko overených spôsobov, ako vytvoriť atraktívny a zároveň funkčný web.

Začnite s WCMS…

Hlavným faktorom je podľa Robert Bamfortha obsah. Dokonca aj tie najjednoduchšie webové stránky je kvalitný obsah najväčšou výzvou.  Kvalitný a relevantný obsah je kľúčovým pri nadobúdaní dobrej zákazníckej skúsenosti. Nejde pritom len o efektívnu správu obsahu. WCMS – Web Content Management System zároveň zabezpečuje, aby bol obsah vhodne chránený a zároveň spĺňal požadované atribúty. Úspešnosť projektu sa odvíja od výberu platformy, ktorá musí umožňovať vytváranie rôznych druhov stránok a súčasne spravovať textový a multimediálny obsah. Z osobnej skúsenosti môžem pre každý budúci projekt odporúčiť WordPress – v súčasnosti najrozšírenejší open-source systém na správu obsahu. Veľkým plusom je výborná užívateľska podpora živej komunity, slovenská lokalizácia, nespočetné množstvo hotových tém a dostupných modulov rozširujúcich základnú funkcionalitu.

Kompromis medzi kvantitou a kvalitou…

772px-Amiga500_systemDruhým krokom je zabezpečiť životaschopnosť webu, prilákať čím viac navštevníkov a vytvoriť tak dostatočný traffic, ktorý zaručí prílevu nových potencionálnych zákazníkov. Medzi najzaužívanejšie spôsoby patrí vytváranie referencií na sociálnych sieťach a weboch špecializujúcich sa na šírenie spätných odkazov.  Vďaka nim sa po zadaní kľúčového slova do Googlu môže váš web zobrazovať na popredných priečkach. Roky tento algoritmus reflektoval na čím väčší počet odkazov. Experiment Servanda Silvie ale poukazuje na zmenu jeho fungovania. Posledné roky je zrejmé, že postupne začal zohľadňovať nielen ich počet, ale aj kvalitu. Silvia „Po prvom roku od  vytvárania webu Stream SEO, som vytvoril približne 4100 spätných odkazov (overené prostredníctvom Majestic SEO), niekoľko článkov sa umiestilo na prvej stránke Googlu. Niektoré z nich sú aj na prvých 3 výsledkov uvedených, a tie sú mi prináša dobrý kus dopravy teraz.“ Ďalej pokračuje: „…nemusel som vytvárať nespočetné množstvo spätných odkazov. Niektoré mali len 2-3. Na najlepší odkazovalo len 10-15 stránok.“

  • Navrhovaná idea riešenia by mala na prvom mieste zohľadnovať prinajmenšom predpokladané potreby zákazníka,
  • pri vytváraní webu vsaďte na overenú platformu, ktorá vám pomôže dosiahnúť očakávaný DCX a zároveň zaistí bezpečnosť pre váš obsah,
  • vytvorte niekoľko kvalitných referenčných odkazov, ktoré vám zaručia, že sa o vašej firme dozvedia správni ľudia.