Industry 4.0 – nová priemyselná revolúcia

S pojmom Industry 4.0 prichádza prelomový okamih transformácie existujúcého priemyslu, v ktorom síce prevláda automatizácia, ale celý výrobný proces si stále vyžaduje veľké množstvo ľudskej pracovnej sily, nevyhnutnej najmä pri obsluhe strojov množstve. Kvôli vysokej cene pracovnej sily v európskom priemysle a malej produktivite, európsky priemyselný leader – Nemecko, začal pomaly ale isto v konkurenčnom boji s Čínou a inými ázijskymi krajinami strácal dych. Kľúčovou potrebou bolo zvýšovanie efektivity a zníženie nákladov potrebných predovšetkým na zamestnávanie manuálne pracujúcich robotníkov a operátorov. 

 PLC nahradia autonómne roboty…

Pod iniciatívou Industry 4.0 zavedenie celej rady technológických inovícií do výrobno-riadiacich procesov v priemysle, ktoré majú výrazne obmedziť manuálne a obslužné činnosti zabezpečované človekom. Odborníci ju často označujú aj ako nová priemyselná revolúcia, ktorá je pokračovaním dlhotrvajúceho procesu industrializácie, ktorej vznik sa datuje na koniec 18. storočia. Postupnými zmenami sa proces v polovici 20. storočia sa v priemysle začala uplatňovať automatizácia – fáza označovaná ako Industry 3.0. Tá sa datuje od spustenia prvého programovateľného logického kontrólera – PLC v roku 1969 a niesol označenie Mobicon 084. Extrémny rozvoj informačných technológií a internetu v posledných desaťročiach výrazne zmenil potreby súčasného priemyslu. Vplyvom týchto nich sa počíta s náhradou PCL za kyber-psychické systémy (CPS). Na rozdiel od tých súčasných, pôjde o autonómne robotické zariadenia novej generácie s pokročilým softvérovým vybavením. Tie budú schopné modifikovať priebeh programu v prospech komplexnej optimalizácií všetkých procesov, a to bez nevyhnutnej ľudskej intervencie.

Industry 4.0

Klúčovým deficitom PCL je chýbajúca schopnosť vzájomnej komunikácie, ktorú pre CPS zabezpečí platforma IoT (Internet of Things). Táto komunikácia býva často označovaná ako Machine to Machine communication, v skratne M2M. Jenotlivé jednotky v systéme budú pracovať nezávisle a celý systém vytvorí jeden organizmus, ktorý bude možné kontrolovať z jedného centrálneho bodu. Keďže, jednotlivé systémy budú schopné pracovať autonómne a nebudú si vyžadovať obsluhu operátora, rovnako to nebude požadované ani od centrálneho bodu. V prevažnej miere pôjde len o správu, kontrolu a operáciami spojenými napríklad s analytikou prediktívnej údržby.

 Koniec operátorom vo výrobe…

Hlavnou negatívnou hrozbou je strata potreby pracovných síl – najmä operátorov a ostatných robotníkov vo výrobe. V priebehu nasledujúcich 10 rokov stratí v Nemecku zamestnanie podľa Marcusa Lorenza asi 600 000 ľudí. Zároveň ale vznikne až milión nových pozíciá pre programátorov v IoT, expertov z oblasti analýz dát a 3D projektantov. Z potreby mechanickej práce sa potreby trhu začnú orientovať na oblasť IT, softvérového inžinierstva a CAD. Výsledným efektom má byť schopnosť priemyslu vyrábať o 30% rýchlejšie a o 25% lacnejšie, pretože stroje sa budú vedieť účinnejšie eliminovať chybám spôsobujúce zvyšovanie nákladov vo výrobe.

  • Pojem Industry 4.0 označuje štvrtú generáciu priemyselnej revolúcie a charaketizuje ju implementácia kyber-fyzických systémom. Výslednym cieľom je pomocou inteligentných fabrík vyrábať lacnejšie a produktívnejšie,
  • spôsob ako sa na jednej strane vyrovnať s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, na druhej strane znížiť potrebu ľudskej pracovnej sily, kde ju dokáže efektívnejšie nahradiť robotizované autonómne zariadenie,
  • medzi hlavné inovatívne technológie Industry 4.0 patrí IoT (Internet of Things) a M2M (komunikácia Machine 2 Machine), Big Data, Cloud, CAD, alebo 3D tlač.

 

Sending
User Review
5 (2 votes)