Tri odvážne plány Martina Jakubca

Martin Jakubec, najkontroverznejší kandidát do funkcie župana BSK, svojim potencionálnym voličom vrámci svojho volebného programu prináša mnohé inovácie a zároveň navrhuje viaceré nevyhnuté zmeny, pričom ich implementáciu považuje za nevyhnutnú. Vo svojich vyjadreniach apeluje na sklamaných a nerozhodnutých, ktorí v minulom období volili súčasného predsedu – Pavla Freša. V rámci volebného programu obyvateľom kraja ponúka tri najdôležitejšie riešenia.
  1. Z prípadného zvolenia do funkcie župana BSK by som primárne riešil dobudovanie efektívnej integrovanej dopravy spádovaním električiek zo satelitov prímestkej dopravy a nie budovaním navádzačov na aj tak už kolabujúcu diaľnicu D1 ktorá vytvára lievik pri vstupe a výstupe z mesta. Výhoda koľajových navádzačov je že električky nevytvárajú zápchu a nadväzne plynule zabezpečujú dopravu aj v meste. Občan nemusí z obce prestupovať a dostane sa do centra jedným spojom. Zavediem jednoznačne elektrifikáciu v celom kraji s heslom koľajová doprava nemá zápchu! Tento historicky počin v kraji pocítia všetci občania kraja ktorý budem zastupovať od Bratislavy, cez Stupavu, Malacky, opačný smer, Bratislava, Senec, Svätý Jur, Pezinok, Modra a priľahlé obce v kraji. Významným problémom sú miestne komunikácie je prejazd kamiónov a znehodnocovanie ciest 2 a 3 triedy ako aj znepríjemňovanie života ľudí z obci kraja. Je nutné posilniť dotácie na opravy ciest ako aj na asfalt, kde sa veľmi šetrí. Mám pripravené projekty a štúdiu na cestu č. 502 priľahlá na vlakové prekládky kolají a vybudovanie prestupového dopravného terminálu na smer Bratislava – Svätý Jur – Pezinok – Modra ktorý zaručí až 8 koľají na posilnenie vlakovej dopravy ktorá je na vzostupe čím by investor mohol profitovať z tej tejto formy dopravy ktorá by odľahčila hlavné koridory na Bratislavu. Budem sa usilovať o dobudovanie Pezinského obchvatu po dohode so samosprávami regiónu a zástupcami občanov. Samozrejme nezabúdam aj na praktické veci ako je napríklad zimná údržba ciest ktorá si zaslúži väčšie zapojenie do procesu.
  2. Projekt lanovky vnímam ako propagandistický ťah. Jednalo by sa o súkromný projekt. Pokiaľ nebude elektrifikovaná časť Petržalky je to skôr zbytočné. Ako atrakcia je to pútač pre cestovný ruch nie však zdroj príjmov. Navrhovaný model má uvoľniť most Apollo, ale to je zbytočné pretože ten nie je vôbec vyťažený, naopak ten je pohodlne priechodný pre cestnú komunikáciu. Ak by bola lanovka výhliadkou, bolo je to prínosom, ale takýmto modelom spojiť lavý breh Dunaja s mestom je v celku zbytočný. Keby bola lanovka z Petržalky cez most SNP po výstavníctvo Incheba a cez mesto popri hrade až s vyústením na Kamzík to by bola veľká výhoda projektu, ktorý by som, ako župan jednoznačne podporil. Tento projekt budem navrhovať v rámci rozšíreného strategického rozvoja mesta v spolupráci s EU dotáciami.
  3. Doterajšie riešenie zo strany súčasného župana Freša považujem za koncepčne nezvládnuté. Za 8 rokov pôsobenia vo funkcii župana BSK nám neukázal nič hmatateľné a viditeľné čo by občania pocítili ako prínos v zlepšení dopravnej politiky.  Je nutné zahájiť novú stratégiu rozvoja pozemnej dopravy a to aj ekologickú, energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu vďaka podpore EÚ fondov. Za mimoriadne dôležité považujem komodálny prístup čo v praxi znamená účinné využívanie rôznych druhov dopravy a ich spájanie s cieľom optimalizovať ich pri zohľadňovaní kritérii udržateľného rozvoja. Naplnením takéhoto prístupu môže byť realizácia pripravovaného projektu budovania viacmodálneho transkontinentálneho tranzitného terminálu ako dopravného uzla nadeurópskeho významu situovaného v „strede“ Európy v trojuholníku Bratislava – Brno – Viedeň. Stratégia by sa dala realizovať do roku 2024 s efektívnym využitím. Ďalej sa budem zasadzovať za dobudovanie diaľničnej siete juh – sever a západ – východ. Oprava a údržba ciest v intraviláne miest a obcí kraja, oprava ciest nižšej kategórie. Občania takto trpia a ja ich trápenie radikálne znížim.
19531564_10213119609896058_1990592414_o
PhDr. Martin Jakubec, PhD.
Vek: 33 rokov
Kandidát: nezávislý
Povolanie: podnikateľ, mediálny mág.